Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemie fullerenů
Další názvy
    Geochemistry of Fullerenes
Autor
    Frank, Ota
    Hamplová, Věra
    Jehlička, Jan
    Juha, Libor
    Pokorná, Zdena
    Vítek, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Chemické listy
Svazek/č.
    Roč. 104, č. 8
Strany
    8
Rok
    2010
Výraz tezauru
    fullerenes
    geochemistry
    geological materials
Klíčové slovo
    Fullerenů
    Geochemie
Abstrakt (česky)
   Tento referát shrnuje nálezy fullerenů jak v pozemských tak mimozemských prostředích. Velký důraz je kladen na stabilitu fullerenů. Na rozdíl od dříve publikovaných prací, které obvykle o stabilitě pojedanávají pouze z hlediska možného zachování fullerenů v geologické historii, se v tomto přehledu věnujeme take roli jejich (foto)chemické odolnosti při extrakčních procesech. Možné způsoby vzniku fullerenů na konkrétních lokalitách jsou diskutovány s ohledem na místní podmínky a porovnány se známými laboatorními procesy
Abstrakt (anglicky)
   This review summarizes the reports on occurrences of fullerenes in both the terrestrial and extraterrestrial environments. A very strong emphasis is placed on stability of fullerenes. In contrast to most of the previously published works, which usually deal with the stability only in terms of possible fullerene survival in geological history, we also address the role of their (photo)chemical resistance in the extraction procedures. Possible ways of fullerene formation in particular localities are discussed with respect to local conditions and compared with the known laboratory processes.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012