Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Babůrek
Další názvy
    Geology of the surroundings of the Karlovy Vary thermal spring and geochemistry of the alteration of granite
Autor
    Babůrek, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Č. 2
Strany
    s. 245-267
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 4 fot., 3 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    granit
    greizenizace
    kaolinizace
    karbon-svrchní
    krušnohorský pluton
    metasomatóza
    mobilita
    perm-spodní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Karlovy Vary-Vřídlo
Klíčové slovo
    Alterace
    Geochemie
    Granitu
    Karlovarského
    Okolí
    Vřídla
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa lázeňského území rozlišuje 3 facie krušnohorské žuly: hrubozrnnou facii "Jeleního skoku", středně zrnitou facii "Tří křížů" a greisenovou facii "karlovarskou", která je podpovrchově vázána na vřídelní linii (SSZ - JJZ). Hranice faciálních typů jsou tektonické. Primární alterací byla rozsáhlá greisenizace podél vřídelní linie. Granit zde má anomální obsah K2O (až 7,78), a v bezživcové základní hmotě byl prokázán topaz, baryt a sulfidy. Obsah cínu je 7x větší než průměr v okolí. Granit v okolí Vřídla prošel dále částečnou silicifikací v okolí tektonických poruch a neúplnou kaolinizací i mimo jejich dosah. Kaolinizace granitu v okolí Vřídla odpovídá alteraci hornin u Sedlce v těsném podloží kaolinových ložisek
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012