Podrobnosti záznamu

Název
    Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Krejčí, Zdeněk Stráník
Další názvy
    International Conference Carpathian Foredeep Basin - Its evolution and mineral resources, Kraków, 17.-18.9.1999 - Abstracts (Variant.)
Autor
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Stráník, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Biuletyn państwowego instytutu geologicznego
Svazek/č.
    Vol. 387
Strany
    p. 129-130
Rok
    1999
Poznámky
    Zkr. název ser.: Biul. Państw. Inst. geol.
Předmětová skupina
    Český masiv
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    měření gravimetrické
    měření seizmické
    příkrov
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Carpathian
    Evolution
    Foredeep
    Geodynamic
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012