Podrobnosti záznamu

Název
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jiří Švarc
Další názvy
    Geoekologická odezva svahových deformací ve stanovištích poměrech - případové studie z české části Západních Karpat (Česká republika)
Autor
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Švarc, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian geographical reports
Svazek/č.
    Vol. 16, no. 2
Strany
    p. 25-35, 2. s. obálky
    s. obálky
Rok
    2008
Poznámky
    6 obr., 3 fot. v textu, 1 fot. na obálce
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Klasifikační znak
    502
    551.4
Skupina konspektu
    502
    55
Předmětová skupina
    analýza pylová
    biotop
    datování C14
    ekologie krajinná
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geomorfologie
    kvartér Českého masivu
    morfogeneze
    paleoprostředí
    pohyb svahový
    půdy
    rašeliniště
    sesuv
    slezská jednotka
    suťový proud
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Klíčové slovo
    Carpathians
    Case
    Czech
    Deformations
    Geoecological
    Habitats
    Imprints
    Republic
    Slope
    Studies
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 9. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012