Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
Údaj o odpovědnosti
    Ľudovít Kucharič, Andrej Steiner, Ján Mikuška
Další názvy
    Geophysical detection and interpretation of the shear zones of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts
Autor
    Kucharič, Ľudovít
    Mikuška, Ján
    Steiner, Andrej
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 2
Strany
    s. 123-130
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    deformace
    geoelektrika
    gravimetrie
    interpretace dat
    mapa geofyzikální
    metody odporové
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    polarizace indukovaná
    spontánní polarizace
    tektonika
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Detekcia
    Geofyzikálna
    Interpretácia
    Rudohoria
    Spišsko-gemerského
    Strižných
    Zón
Abstrakt (česky)
   Jsou předloženy ukázky geofyzikální detekce základních typů střižných zón, získané regionálním i detailním měřením komplexem metod (s vyjímkou seizmiky). Značné rozdíly v geofyzikálních vlastnostech hornin umožnily definovat levý horizontální posun transgemerského zlomového pásma. Spodní hranice gemeridních žul v hloubce 3800 m pod hladinou moře získaná gravimetrickým měřením, je interpretována jako střižná zóna příkrovového charakteru, podél které bylo těleso granitů nasunuto na fundament. Možnosti detekce střižných zón jsou dokumentovány na vertikálních profilech i v ploše. Získané výsledky se mohou uplatnit při sestavování prognóz výskytů nerostných surovin.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012