Podrobnosti záznamu

Název
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkanu Šťavica
Údaj o odpovědnosti
    Elena Kaličiaková
Další názvy
    Geological structure and metallogeny of the Šťavica stratovolcano
Autor
    Kaličiaková, Elena
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 56-57
Předmětová skupina
    horniny žilné
    ložisko impregnační
    neovulkanity východního Slovenska
    rudy barevných kovů
    vulkanologie
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Šťavica
Klíčové slovo
    Geologická
    Metalogenéza
    Stavba
    Stratovulkanu
    Šťavica
Abstrakt (česky)
   V sz. části Slánských vrchů se nachází andezitový stratovulkán Šťavica, sarmatského stáří (12,0-12,2 Ma), zachovaný ve formě reliktu na sedimentech spodního miocénu. V centrální zóně stratovulkánu vystupují na povrch hydrotermálně alterované horniny, prorážené nepravidelnými intruzemi a dajkami dioritových porfyritů. Přechodná vulkanická zóna je tvořena několika typy andezitů v proudech a autochtonními vulkanoklastiky, periferní zóna redeponovanými pyroklastiky. S dioritovými porfyrity je spjata žilníkově-impregnační mineralizace, kterou tvoří pyrit, pyrhotin, chalkopyrit, galenit, sfalerit, markazit, křemen a karbonáty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012