Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické mapování lužického masívu na Šluknovsku v měřítku 1 : 25 000
Další názvy
    Geological mapping of the Lusatian Massif in the Šluknov area on a scale of 1 : 25 000
Autor
    Adamová, Marie
    Opletal, Mojmír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2002
Výraz tezauru
    geological mapping, Lusatian Massif, granitoids, vein rocks, geochemistry
Klíčové slovo
    25
    000
    Geologické
    Lužického
    Mapování
    Masívu
    Měřítku
    Šluknovsku
Abstrakt (česky)
   V roce 2001 bylo dokončeno geologické mapování 1 : 25 000 celého Šluknovského výběžku. Celkem bylo zmapováno 415 km2. subtypy brtnického granitu, granit typu Lipová - Rožany a dále řada žilných hornin, kde převládají dolerity. Byly zde vymezeny:lužický granodiorit (subtyp Herrnhut), václavický granodiorit, dva subtypy rumburského granitu, tři Podél lužické poruchy, hraničí lužický masív s křídovými sedimenty. Na lužické poruše jsou místy vyvlečené kry permu a jury.V mapách byly nově vymezeny a petrograficky určeny tercierní vulkanity. Také byl vymapován kvartérní pokryv s nově vymezenými glacigenními sedimenty. Stručně je zmíněna geochemická charakteristika jednotlivých typů granitoidů.Neoproterozoické až raně kambrické lužické granodiority patří k pre-plate collision and post-collision uplift granitoids. Kambrické až ordovické granitoidy patří k syn-collision up post-orogenic typům.
Abstrakt (anglicky)
   Geological mapping of the Lusatian Massif in the Šluknov area on a scale of 1 : 25 000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014