Podrobnosti záznamu

Název
    Geologické postavení skalicko-žitenických eocenních křemenců u Litoměřic
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Váně
Další názvy
    Geological position of Eocen quartzite in Skalice-Žitenice close to Litoměřice
Autor
    Váně, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 22
Strany
    s. 3-6
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické, německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Severočes. Muz., přír. Vědy
Předmětová skupina
    eocén
    geologie regionální
    křemenec
    křída-svrchní
    litologie
    litostratigrafie
    sedimenty klastické
    vulkanity Českého středohoří
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Skalice (Litoměřice)
    Žitenice (Litoměřice)
Klíčové slovo
    Eocenních
    Geologické
    Křemenců
    Litoměřic
    Postavení
    Skalicko-žitenických
Abstrakt (anglicky)
   The article solves the question of the stratigraphic position and original outcrop of quartzite blocks occurring between Skalice and Žitenice close to Litoměřice. The outcrop of these quartzite samples was successfully discovered at a distance of 1.4 kilometers and in a somewhat higher position. Transportation of blocks was apparently carried out via solifluxion
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 9. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012