Podrobnosti záznamu

Název
    Geologický vývoj Babího lomu a jeho okolí
Další názvy
    Geological development of the Babí lom hill and its surroundings
Autor
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2009
Zdrojový dokument - monografie
    Černohlávek J. a kol.: Babí lom
Poznámky
    Počet výtisků: 1000
Výraz tezauru
    arcositic sandstones
    conglomerates
    Devonian basal clastics
    geological development of the area
Klíčové slovo
    Babího
    Geologický
    Lomu
    Okolí
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Je popsán geologický vývoj území Babího lomu (severně od Brna) od proterozoika po kvartér.Vlastní hřeben je tvořen slepenci a pískovci pravděpodobně spodního devonu, v okolí jsou vyvřelé horniny brněnského masivu proterozoického stáří.
Abstrakt (anglicky)
   It is described geological development of the Babí lom hill (north of Brno) since the Proterozoic to the Quaternary. The ridge of the Babí lom hill is built of Lower Devonian conglomerates and sandstones, in the surroundings there are Proterozoic igneous rocks of the Brno Pluton.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012