Podrobnosti záznamu

Název
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Zapletal
Další názvy
    Geological survey of the Paleozoic and Pliocene of map sheet Olomouc
Autor
    Zapletal, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 41-43
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    devon
    flyš
    geologie regionální
    karbon-spodní
    kvartér moravských úvalů
    ložisko vápence
    mapa geologická
    pliocén
    sedimenty karbonátové
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hněvotín (Olomouc)
    Olomouc
Klíčové slovo
    24-224
    Geologický
    Listu
    Olomouc
    Paleozoika
    Pliocénu
    Výzkum
Abstrakt (anglicky)
   During the geological mapping project - sheet Olomouc we have paid attention to the geology of the Palaeozoic in the city of Olomouc and its close vicinity. In addition, and extensive borehole database was also studied due to weak exposure of the older formations and a significant Neogene to Quarternary sedimentary cover. A new occurrence of fresh-water sedimentary development of the Pliocene-Pleistocene was found in the historical centre of city, which had never been reported from this area so far
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012