Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické poměry skalní zdi Kozinec a jeho okolí v železnobrodské vrchovině
Údaj o odpovědnosti
    Břetislav Balatka
Autor
    Balatka, Břetislav, 1931-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Československé geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 96, č. 4
Strany
    s. 251-254
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr.,1 fot.,8 bibl.
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Předmětová skupina
    eroze
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    kvarcit
    reliéf
    tvary geomorfologické
    zvětrávání
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Železnobrodská vrchovina
Klíčové slovo
    Geomorfologické
    Kozinec
    Okolí
    Poměry
    Skalní
    Vrchovině
    Zdi
    železnobrodské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012