Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické projevy mladě kenozoické tektoniky v severozápadní části Milešovského středohoří
Autor
    Cajz, Vladimír
    Dužár, J.
    Raška, P.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2011, podzim
Strany
    s. 75-81
Rok
    2012
Poznámky
    Projekt: IAA300460602, GA AV ČR3cav_un_auth*0217160
    Překlad názvu: The effects of Late Cenozoic tectonics in the NW part of the Milešovské středohoří Mts. relief
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    České středohoří volcanic range
    faults
    geomorphometry
    Late Cenozoic tectonic activity
Klíčové slovo
    části
    Geomorfologické
    Kenozoické
    Milešovského
    Mladě
    Projevy
    Severozápadní
    Středohoří
    Tektoniky
Abstrakt (česky)
   Nová data o existenci tektonických struktur v sz. části Milešovského středohoří byla testována užitím morfometrické analýzy za pomoci nástrojů GIS. Tento přístup umožnil zhodnocení tektonické aktivity v mladém stadiu vývoje. Naše výsledky dokládají ovlivnění nejmladšího morfostrukturního vývoje působením velmi mladě kenozoického napěťového pole/polí, a to značně dlouho po ukončení vulkanismu. Některé starší syn- a postvulkanické tektonické struktury, čitelné v geologické stavbě, byly remobilizovány patrně ještě v době před 1 milionem let, jak vyplývá ze stáří spodnopleistocénních teras.
Abstrakt (anglicky)
   Newly published data on tectonic structures in the NW part of the Milešovké středohoří Mts. were processed using morphometric analyses in GIS tools. This allows evaluating tectonic activity in its youngest stage of development. The results indicate that the relief of the area is highly affected by post-volcanic tectonic activity caused by young-Cenozoic stress fields. The older syn- and post-volcanic tectonic structures were reactivated in younger periods. Based on the age of the best preserved lower Pleistocene terraces, the area was most probably under the influence of young Cenozoic tectonic activity at least until 1 Ma BP.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014