Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorphologic analysis of the Javoří hory Mountains relief
Údaj o odpovědnosti
    Irena Smolová
Další názvy
    Javoří hory v geomorfologickém výzkumu
Autor
    Smolová, Irena
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultats rerum naturalium. Geographica
Svazek/č.
    Roč. 37
Strany
    s. 83-90
Rok
    2002
Poznámky
    3 obr., 3 fot., 5 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr.
Předmětová skupina
    eroze říční
    geomorfologie
    horniny vulkanické
    morfostruktura
    perm
    reliéf
    vnitrosudetská pánev
    zvětrávání mrazové
Geografické jméno
    Broumovská vrchovina-Javoří hory
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Analysis
    Geomorphologic
    Hory
    Javoří
    Mountains
    Relief
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012