Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorphological aspects of natural hazards and risks in the Czech Republic
Autor
    Demek, J.
    Kalvoda, J.
    Kirchner, Karel
    Vilímek, V.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica
Svazek/č.
    Roč. 2006, XL
Strany
    s. 79-92
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Geomorfologické aspekty přírodních rizik v České republice
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    floods
    geomorphology
    natural hazards
    slope movements
Klíčové slovo
    Aspects
    Czech
    Geomorphological
    Hazards
    Natural
    Republic
    Risks
Abstrakt (česky)
   Příspěvek popisuje geomorfologické aspekty přírodních hazardů a rizik, zejména povodní a svahových pohybů, které byly vyvolány extrémními srážkami v červenci 1997 na Moravě a v srpnu 2002 v Čechách. Studie geomorfologických hazardů v povodněnmi a sesuvy ovlivněných územích jsou typickými příklady výzkumu, které vyžadují kombinaci terénních výzkumů s teoretickými interpretacemi. Příspěvek shrnuje vybrané výsledky v postižených územích a některé metodologické zkušenosti vztahující se ke geodynamickým aspektům přírodních hazardů a rizik.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012