Podrobnosti záznamu

Název
    Geophysical investigations of water infiltration into alluvial plain
Další názvy
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky