Podrobnosti záznamu

Název
    The geophysical survey in the area of the medieval fortification nearby the extinct village Mastnice
Další názvy
    Geofyzikální průzkum středověkého tvrziště u zaniklé vesnice Mastnice