Podrobnosti záznamu

Název
    Geopolymerní reakce metakaolinu pro přípravu zeolitu A
Autor
    Andertová, J.
    Hájek, Pavel
    Koloušek, D.
Konference
    Metakaolin 2008 (20.03.2008 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Metakaolin 2008
Strany
    S. 32-39
Poznámky
    Překlad názvu: Geopolymer reactions of the metakaolinite to preparation zeolite A
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    alkali reaction
    geopolymer reactions
Klíčové slovo
    Geopolymerní
    Metakaolinu
    Přípravu
    Reakce
    Zeolitu
Abstrakt (česky)
   Geopolymerní reakce mají mnoho společného s diagenetickými přeměnami sedimentárních hornin. V laboratorních podmínkách vznikají geopolymerní hmoty při alkalické reakci metakaolinitu a hlinitanu sodného (Fastex 81). Jako výsledek reakce je objevení zeolitové fáze (zeolit A) v dané hmotě. Výsledky reakce byli potvrzeny pomocí XRD a SEM.
Abstrakt (anglicky)
   Geopolymer reactions have much in common with diagenetic transformations of the sedimentary rocks. Inside of laboratory conditions occur of geopolymer masses in alkali reaction of metakaolinite to sodium aluminate (Fastex 81). As a result reaction is rise the zeolite phase (zeolite A) inside of relevant substance. Results reaction were confirmed by means of X - ray diffractometry and SEM.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012