Podrobnosti záznamu

Název
    GIS technologie podporují Internet a celopodnikové informační systémy
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zeměměřič : časopis o geodezii, katastru nemovitostí a kartografii
Svazek/č.
    Roč. 7, 6-7
Strany
    s. 34
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: GIS technologies provide Internet and enterprise information system
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Klíčové slovo
    Celopodnikové
    GIS
    Informační
    Internet
    Podporují
    Systémy
    Technologie
Abstrakt (česky)
   GIS technologie nabízejí rovněž řešení v podmínkách Internetu/Intranetu a správu prostorově orientovaných zdrojů pro celopodnikové informační systémy. Nové GIS programy umožňují skutečně otevřená řešení a integraci s komerčními celopodnikovými informačními systémy, které nabízejí společnosti SAP, BAAN a Oracle.
Abstrakt (anglicky)
   GIS technologies provide also Internet/Intranet solutions and geospatial resource management in enterprise information systems. New GIS software offers truly open solutions and integration with commercial enterprise resource planning business solutions (SAP, Baan, Oracle).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012