Podrobnosti záznamu

Název
    Gisement cuprifere de Tazalaght - modele de la minéralisation stratiforme dans le protérozoique supérieur transgressif de l'Anti-Atlas Occidental (Maroc Sud)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Skácel
Autor
    Skácel, Jaroslav
Jazyk
    francouzsky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Svazek/č.
    An. 32
Strany
    p. 17-34
Rok
    1993
Poznámky
    5 obr., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Předmětová skupina
    ložisko sedimentární
    ložisko stratiformní
    metalogeneze
    paleogeografie
    paleomorfologie
    proterozoikum
    rudy Cu
    transgrese
Geografické jméno
    Maroko
Klíčové slovo
    Cuprifere
    Gisement
    L'Anti-Atlas
    Maroc
    Minéralisation
    Modele
    Occidental
    Protérozoique
    Stratiforme
    Sud
    Supérieur
    Tazalaght
    Transgressif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012