Podrobnosti záznamu

Název
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
Údaj o odpovědnosti
    Ladislav Tichý
Další názvy
    Graphite-bearing structures between Český Krumlov and České Budějovice with geologic deposit prognoses
Autor
    Tichý, Ladislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 8
Strany
    s. 29-33
Rok
    2002
Poznámky
    9 obr., 1 fot., 10 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    historie
    kontrola strukturní
    ložisko grafitu
    ložisko stratiformní
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    moldanubikum Šumavy
    prognóza
    prospekce geofyzikální
    těžba
    zásoby
Geografické jméno
    Český Krumlov-Domoradice
    ČR-Čechy
    Dolní Třebonín (Český Krumlov)
    Krnín (Český Krumlov)
    Opalice (České Budějovice)
Klíčové slovo
    Budějovicemi
    Českým
    Českými
    Geologickými
    Grafitonosné
    Krumlovem
    Ložiskově
    Prognózami
    Struktury
Abstrakt (anglicky)
   The territory on the SW part from the town Český Krumlov (Southern Bohemia) up to the Austrian boundary is the most productive on the graphite-bearing occurrences and deposits (flake, amorphous and mixed graphite). The length of this area is 40 km. It continues further-more on the NE through Č. Krumlov and over the town České Budějovice. We find there two graphite-bearing structures which are the members of the Variagated group of Český Krumlov of the Moldanubian crystalline region. The structure of Domoradice with only mined deposit (1958-1974) near Domoradice and the structure of Třebotín disappears with adjoining crystalline rocks under the sedimentary cover rocks of the Upper Cretaceous and Tertiary basin of Budějovice. The modern geophysical methods can indicate the graphite layers under the thin sediments along the periphery of the basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012