Podrobnosti záznamu

Název
    Granát-klinopyroxenické intermediální granulity masivu St. Leonhard v českém masivu: ultravysokoteplotní metamorfóza za vysokých tlaků či ne?
Další názvy
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard massif of the Bohemian Massif: ultrahigh temperature metamorphism at high pressure or not?