Podrobnosti záznamu

Název
    Granitic pegmatites of the Bohemian massif (Czech Republic); mineralogical, geochemical and regional classification and geological significance
Další názvy
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam