Podrobnosti záznamu

Název
    Granitoidy tiského masívu
Další názvy
    Granitoids of the Tis massif
Autor
    Breiter, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2004
Výraz tezauru
    granites, petrology, geochemistry, Tis massif, Czech Republic
Klíčové slovo
    Granitoidy
    Masívu
    Tiského
Abstrakt (česky)
   Byla provedena revize geologické stavby a petrografického charakteru tiského granitového masívu a granitoidů v jeho blízkém okolí. Masiv se skládá ze tří horninových typů - hrubozrnného biotitického granitu (tiský typ), středně zrnitého porfyrického biotitického granodioritu (petrohradský typ) a aplitického granitu. Všechny tyto type hornin jsou prevariské, geochemicky poměrně primitivní a varisky v různém stupni deformované.
Abstrakt (anglicky)
   Granitoids of the Tis massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014