Podrobnosti záznamu

Název
    Granodiorite aggregates from East Bohemia for high-performance and high-strength concretes
Autor
    Martinec, Petr
    Šafrata, J.
    Ščučka, Jiří
    Vavro, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 4
Strany
    s. 451-458
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Granodioritové kamenivo z východních Čech pro vysokohodnotné a vysokopevnostní betony
    Rozsah: 9 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    aggregate
    granodiorite
    image analysis
Klíčové slovo
    Aggregates
    Bohemia
    Concretes
    East
    Granodiorite
    High-performance
    High-strength
Abstrakt (česky)
   Článek přináší petrologickou charakteristiku kameniva z biotitického granodioritu z lomu Litice nad Orlicí ve východních Čechách. Jsou zde prezentovány fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti těžených hornin a drceného kameniva. Dále jsou uvedeny výsledky studia vlivu horninové stavby na tvarové parametry zrn kameniva, jako hlavní komponenty vysokohodnotných a vysokopevnostních betonů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012