Podrobnosti záznamu

Název
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
Další názvy
    Gravity survey of the Holštejn cave in the Moravian karst area
Autor
    Blecha, Vratislav
    Kalenda, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Strany
    3
Rok
    2004
Výraz tezauru
    cave
    geophysics
    gravity survey
    karst
Klíčové slovo
    Gravimetrický
    Holštejnské
    Jeskyně
    Krasu
    Moravském
    Průzkum
Abstrakt (česky)
   Gravimetrický průzkum neznámého průběhu Holštejnské jeskyně v severní části Moravského krasu
Abstrakt (anglicky)
   Gravity survey of unknown course of the Holštejn cave in the northern part of the Moravian karst area
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012