Podrobnosti záznamu

Název
    Ground-water vulnerability map in the Labe terrace
Další názvy
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe