Podrobnosti záznamu

Název
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Vašíček, Petr Skupien
Další názvy
    The Štramberk fossil site (Uppermost Jurassic/Lower Cretaceous, Outer Western Carpathians) - two centuries of the geological and paleontological research
Autor
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk, 1937-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 1
Strany
    s. 83-102
Rok
    2004
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    56
Skupina konspektu
    55
    56
Předmětová skupina
    bradlo
    Calpionellidae
    fauna
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    jura-svrchní
    křída-spodní
    lokalita fosiliferní
    olistolit
    paleontologie
    sedimentologie
    stratigrafie
    studie rešeršní
    vápenec
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Štramberk (Nový Jičín, Kopřivnice)
Klíčové slovo
    Geologických
    Historie
    Paleontologických
    Sedimentů
    Spodnokřídových
    Svrchnojurských
    Štramberku
    Výzkumů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012