Podrobnosti záznamu

Název
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Štelcl
Další názvy
    Main results of the petrologic investigation of the crystalline exotics of the Račany unit, the Magura Flysch
Autor
    Štelcl, Jindřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Strany
    s. 137-138
Rok
    1993
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Předmětová skupina
    diorit
    flyšové pásmo Západních Karpat
    granitoidy
    metamorfika
    minerály akcesorické
Předmětová kategorie
    akcesorické minerály
    exotika
    zdroj klastického materiálu
Geografické jméno
    Bučovice
    ČR-Morava
    Kroměříž
    Přerov
    Uherské Hradiště
    Valašské Meziříčí
Klíčové slovo
    24-44
    25-13
    25-14
    25-31
    25-33
    Bučovice
    Exotik
    Flyše
    Hlavní
    Hradiště
    Jednotky
    Kroměříž
    Krystalinických
    Magurského
    Meziříčí
    Petrologického
    Přerov
    Račanské
    Uherské
    Valašské
    Výsledky
    Výzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012