Podrobnosti záznamu

Název
    Hlubinná geologická stavba území ČSSR a její vliv na ložiskotvorné pochody (Variant.)
Další názvy
    Chróm, nikl a kobalt v hlubinných horninách Českého masívu
    Geochemie býčkovického tělesa v Českém středohoří
    Geochemie kontaktu roztockého tělesa
    Hlubinné procesy vzniku draselných lamproidních magmat Českého masívu
    Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
    Ke geologické pozici a geochemii ortorul strážského typu
    Metodika studia anchimetamorfózy v sedimentech
    Možnosti zpracování leteckých geofyzikálních dat na systémech obrazové analýzy
    Nové geologické výzkumy ve svojanovské mylonitové zóně
    Petrologické studium terciérních vulkanitů na Teplicku