Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza)
Další názvy
    Valorization of ecological stability of the Labe River floodplain during Late Glacial and Holocene (pollen analysis)
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
Poznámky
    Akce: 2005/10/05 ; Olomouc
Výraz tezauru
    palynology, Labe River, Quaternary, Late Glacial, Holocene, paleomeanders, Central Bohemia, Czech Republic, stratigraphy, climatic changes
Klíčové slovo
    Analýza
    Ekologické
    Glaciálu
    Hodnocení
    Holocénu
    Labe
    Nivy
    Pozdním
    Pylová
    Stability
Abstrakt (česky)
   Palynologická studia organických sedimentů paleomeandrů Labe přispěly ke komlexnímu výzkumu nivy z pohledu vývoje vegetace a ostatních přírodovědných oborů. Pro pylovou analýzu byly odebrány organické sedimenty na lokalitách Chrást a Stará Boleslav, podobně i pro radiokarbonová datování.
Abstrakt (anglicky)
   Valorization of ecological stability of the Labe River floodplain during Late Glacial and Holocene (pollen analysis)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014