Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení sesuvného hazardu pro potřeby územně plánovací dokumentace
Další názvy
    Hodnotenie zosuvného hazardu pre potreby územnoplánovacej dokumentácie