Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ
Autor
    Nováková, Eva
    Pechanec, Vilém
Konference
    Venkovská krajina (12.05.2006-14.05.2006 : Slavičín, Hostěnín, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Venkovská krajina
Strany
    s. 155-159
Poznámky
    Překlad názvu: Evaluation changes in The White Carpathians PLA with taking advantage of materials of remote sensing
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    land cover
    landscape changes
    remote sensing
    The White Carpathians PLA
Klíčové slovo
    Bílé
    CHKO
    DPZ
    Hodnocení
    Karpaty
    Krajině
    Materiálů
    Využitím
    Změn
Abstrakt (česky)
   Cílem práce je pomocí materiálů DPZ, terénního výzkumu a dalších dostupných zdrojů vyhodnotit změny krajiny ve vybrané části CHKO Bílé Karpaty. Základními daty jsou tři letecké snímky a vektorová polygonová vrstva. Výsledky vizuální analýzy byly zpracovány pomocí softwaru ArcView GIS, kde byly vytvořeny 4 vrstvy reprezentující vývoj krajinného pokryvu. Díky časové řadě je možné sledovat vývojové změny krajiny. Lidskou činností nejméně zasažené plochy jsou nejčastěji trvalé travní porosty a lesní společenstva, které se nachází na 80% zkoumaného území.
Abstrakt (anglicky)
   The objects of our work is been on th basis of photograph, field research and other materials the evaluation of the change in the studied area. The basic background data are the thee aerial photos and the vector polygonal layer. The results of the visual analysis were logged in ArcView GIS, where the four vector layers representing the land cover development. According to the proportional representation of the land cover deals with the area which is not much affected by human. The most frequently occurred are the permanent herbages and the forest stands, which have the area of about 80%.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012