Podrobnosti záznamu

Název
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
Údaj o odpovědnosti
    Miloš Stankoviansky
Další názvy
    Evaluation of the State of Natural and Natural-Antropogenic Morpholithosystems (on the Example of the selected Part of Bratislava)
Autor
    Stankoviansky, Miloš
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    s. 174-187
Rok
    1992
Poznámky
    6 obr.,15 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Předmětová skupina
    antropogenní jevy
    exogenní faktory
    reliéf
    tvary geomorfologické
    urbanizace
Geografické jméno
    Bratislava
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Bratislavy
    časti
    Hodnotenie
    Morfolitosystémov
    Príklade
    Prírodno-antropogénnych
    Prírodných
    Stavu
    Vybranej
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012