Podrobnosti záznamu

Název
    Hradsko u Mšena - nejzápadněji položená lokalita bohunicienu
Autor
    Adamovič, Jiří
    Rychtaříková, T.
    Škrdla, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Archeologické rozhledy
Svazek/č.
    Roč. 65, č. 4
Strany
    s. 895-905
Rok
    2013
Poznámky
    Projekt: IAA800010801, GA AV ČR3cav_un_auth*0241279
    Překlad názvu: Hradsko u Mšena - the most westerly Bohunician site
    Rozsah: 11 s. : P
Předmětová kategorie
    Bohunician
    Early Upper Paleolithic
    erratic flint
    Levallois technology
    radiolarite
    tephrite
Klíčové slovo
    Bohunicienu
    Hradsko
    Lokalita
    Mšena
    Nejzápadněji
    Položená
Abstrakt (česky)
   Bohunicien představuje součást širšího okruhu industrií s vyvinutou levalloiskou technologií z počátku mladého paleolitu. Přestože se lokality bohunicienu koncentrují hlavně v prostoru Brněnské kotliny, jsou ojedinělé lokality známy také ze sousedních regionů. Nejzápadnější výskyt v současnosti představuje Hradsko u Mšena ve středních Čechách. Industrie z výzkumu S. Vencla a z povrchového průzkumu byla znovu analyzována a byly u ní doloženy všechny charakteristické rysy bohunických industrií, které zahrnují především bipolární redukci prodloužených polotovarů s připravenými úderovými plochami. Raritou industrie z Hradska je štípaní lokálního sklovitého nefelinického tefritu. Makroskopické i mikroskopické studium čedičových hornin z 9 známých výchozů ze vzdálenosti do 5 km od Hradska ukázalo, že jako zdroj této suroviny připadá v úvahu pouze žíla 1,6 km severně od obce Kokořín.
Abstrakt (anglicky)
   The Bohunician technocomplex is an example of an Initial or Early Upper Paleolithic industry with an evolved Levallois technology. Although the Bohunician settlement is concentrated within the Brno Basin, isolated sites are also known from neighboring regions. The most westerly known occurrence is at Hradsko near Mšeno in central Bohemia. The industry from Vencl's excavation and surface survey was reanalyzed and all features including mainly bidirectional reduction of elongated blanks with faceted striking platforms were documented. A unique feature of Hradsko is the use of local glassy nepheline-bearing tephrite for knapping. As revealed by macroscopic and microscopic study of basaltic rocks from nine known occurrences within a 5 km radius from Hradsko, a tephritic dyke ca. 1.6 km N of the village of Kokořín could be the only source of this raw material.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014