Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologické poměry
Údaj o odpovědnosti
    Eva Kaprasová
Autor
    Kaprasová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Strany
    s. 123-127
Poznámky
    1 obr.
    il.
Předmětová skupina
    Barrandien
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    historie
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    kvalita vody
    kvartér pražské plošiny
    pražská pánev
    studie environmentálních vlivů
    vltavo-berounský faciální vývoj
    voda podzemní
    zásobování vodou
    zvodnělý kolektor aluviální
    zvodnělý kolektor s volnou hladinou
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha
Klíčové slovo
    Hydrogeologické
    Poměry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012