Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985
Údaj o odpovědnosti
    Ĺubica Dzubáková
Další názvy
    Gidrologičeskije uslovija vostočnej časti Slovackogo karsta v 1982-1985 gg.
Autor
    Dzubáková, Ĺubica
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Slovenský kras
Svazek/č.
    Roč. 26
Strany
    s. 129-143
Rok
    1988
Poznámky
    7 obr., 7 tab.
    rus. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Slov. Kras
Klasifikační znak
    556
Předmětová kategorie
    hydrometeorologie
    kras povrchový a podpovrchový
    mezozoikum centrálních Karpat
    vodní bilance, infiltrace, podzemní odtok, vztah povrchových a podzemních vod
Klíčové slovo
    1982-1985
    časti
    Hydrogeologické
    Krasu
    Pomery
    Rokoch
    Slovenského
    Východnej
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012