Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
Údaj o odpovědnosti
    Lenka Rukavičková
Další názvy
    Hydrogeological research of fractured rocks on the Potůčky-Podlesí site in the Krušné hory Mts.
Autor
    Rukavičková, Lenka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 166-168, Příl. XIV
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr., 1 diagr. v textu, 2 diagr. v Příl. XIV
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    55
    556
Předmětová skupina
    čerpání
    geologie regionální
    hydrodynamika
    hydrogeologie regionální
    infiltrace
    krušnohorské krystalinikum
    krušnohorský pluton
    puklinatost
    voda podzemní
    vydatnost
    zvodnělý kolektor s volnou hladinou
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Podlesí (Karlovy Vary, Karlovy Vary)
    Potůčky (Karlovy Vary, Ostrov)
Klíčové slovo
    01-43
    Blatná
    Horách
    Horní
    Hydrogeologický
    Krušných
    Lokalitě
    Potůčky-Podlesí
    Prostředí
    Puklinového
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012