Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
Údaj o odpovědnosti
    Gabriela Babiaková, Dušan Bodiš, Dušan Palkovič
Další názvy
    Hydrological and hydrochemical respondence of basins
Autor
    Babiaková, Gabriela
    Bodiš, Dušan
    Palkovič, Dušan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodohospodársky časopis
Svazek/č.
    Roč. 28, č. 4
Strany
    s. 427-452
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Předmětová skupina
    analýza škodlivin
    hydrochemie
    hydrologie povrchových vod
    hydrometeorologie
    kontaminace vod
    modely v hydrogeologii
    sníh
Geografické jméno
    Bystrianka
    ČSFR-Slovensko
    Jalovecký potok
    Tatry
Klíčové slovo
    Hydrochemická
    Hydrologická
    Odozva
    Povodí
Abstrakt (česky)
   V příspěvku se prezentují vybrané hydrologické a hydrochemické ukazatele dvou povodí - Bystrianky a Jaloveckého potoka. Modifikací parametrů, vyplývajících z porovnání měření v obou povodích, byl aplikován model akumulace a tání sněhu - Bystrianka (IMAT) též v povodí Jaloveckého potoka. Model vychází ze vzájemného vztahu mezi obsahem síranů v povrchových vodách a sněhových srážkách, přičemž se kvantifikují části hydrologických vstupů a výstupu jednotlivých prostředí (sněhová vrstva, tok). Systematická měření pH, SO4, NO3, hydrologických ukazatelů sněhové pokrývky a toku se prováděla i v povodí Jaloveckého potoka v létech 1987/88 a 1988/89.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012