Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
Údaj o odpovědnosti
    Eugen Kullman
Další názvy
    Hydrological Balances and Optimal Utilization of Groundwaters in Carbonate Rocks.- Gidrologičeskij balans i optimaĺnoje ispoĺzovanije podzemnych vod v karbonatnych porodach
Autor
    Kullman, Eugen
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodohospodársky časopis
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 3-4
Strany
    s. 229-240
Rok
    1991
Poznámky
    2 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Předmětová skupina
    hydrogeologická struktura
    hydrogeologie regionální
    hydrologie krasová
    migrační vlastnosti hornin
    pozorování režimní
    prameny podzemní vody
    puklinovo-krasové vody
    vodní hospodářství
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Bilancia
    Horninách
    Hydrologická
    Karbonátových
    Optimálna
    Podzemných
    Vod
    Využitelnosť
Abstrakt (česky)
   Hydrologická bilance v 5 reprezentativních krasovo-puklinových hydrogeologických strukturách Západních Karpat dala podnět k orientační hydrologické charakteristice struktur tohoto typu na Slovensku. Výsledky bilance umožnily orientační zhodnocení přírodních zdrojů podzemních vod 80 krasovo-puklinových struktur. Podkladem řešení byly hodnoty specifického odtoku a jejich rozdíly. Touto metodou bylo ve zvodnělých karbonátech mezozoika vypočteno 29,3-33,5 m3/s prognózních zdrojů v suchých letech a v letech s průměrnými srážkami
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012