Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček
Další názvy
    Hydrothermal mineralization in claystone of Lhota Formation near Choryně (Silesian Unit, Outer West Carpathians) : 25-14 Hranice
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Urubek, Tomáš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 16
Strany
    s. 81-84
Rok
    2009
Poznámky
    3 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    diageneze
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    jílovec
    kalcit
    mikrotermometrie
    slezská jednotka
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    Choryně (Vsetín, Valašské Meziříčí)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Choryně
    Hydrotermální
    Jednotka
    Jílovcích
    Karpaty
    Lhoteckého
    Mineralizace
    Slezská
    Souvrství
    Vnější
    Západní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 1. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012