Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák
Další názvy
    Hydrothermal mineralization in the quarry "Podhůra" near Lipník nad Bečvou
Autor
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 99-100
Rok
    1999
Poznámky
    1 tab., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    chlority
    kalcit
    karbon-spodní
    křemen
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    monazit
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    žíla
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Lipník nad Bečvou (Přerov)
Klíčové slovo
    25-13
    Bečvou
    Hydrotermální
    Lipníka
    Lomu
    Mineralizace
    Podhůra
    Přerov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012