Podrobnosti záznamu

Název
    Hydrotermální syntéza analcimu rozkladem albititu
Údaj o odpovědnosti
    Věra Dubanská, Drahoš Rykl
Další názvy
    Gidrotermaľnyj sintez anaľcima raspadom aľbitita
    Hydrothermal synthesis of analcime by the docomposition of albitite
Autor
    Dubanská, Věra
    Rykl, Drahoš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana
Svazek/č.
    Č. 62
Strany
    s. 27-41
Rok
    1983
Poznámky
    10 obr., 2 fot., 2 tab.
    Anglické, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    548
Skupina konspektu
    54
Klíčové slovo
    Albititu
    Analcimu
    Hydrotermální
    Rozkladem
    Syntéza
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2013
Datum importu
    20. 3. 2014