Podrobnosti záznamu

Název
    Illite as indicator of postsedimentary alteration of the Permian sediments from the Northern Gemericum
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Šucha, Viera Širáňová, Boris Toman
Autor
    Širáňová, Viera
    Šucha, Vladimír
    Toman, Boris
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 5
Strany
    s. 547-559
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    difrakce rentgenová
    mineralogie jílová
    minerály
    minerály jílové
    perm
    Slovenské rudohoří
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Krompachy
Klíčové slovo
    Alteration
    Gemericum
    Illite
    Indicator
    Northern
    Permian
    Postsedimentary
    Sediments
Abstrakt (česky)
   Svrchnopermské illity vykazují nižší stupeň postsedimentární přeměny než illity spodnopermské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012