Podrobnosti záznamu

Název
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif
Další názvy
    Krystalinita illitu a odraznost vitrinitu v siliciklastických horninách paleozoika na JV Českého masívu
Autor
    Franců, Eva
    Franců, Juraj
    Kalvoda, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 5
Strany
    8
Rok
    1999
Výraz tezauru
    Expandability, I-S, illite crystallinity, Paleozoic, thermal history, vitrinite reflectance.
Klíčové slovo
    Bohemian
    Crystallinity
    Illite
    Massif
    Paleozoic
    Reflectance
    Siliciclastics
    Vitrinite
Abstrakt (česky)
   aa
Abstrakt (anglicky)
   Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic sedimentary rocks in the SE Bohemian Massif show a rather broad but clear correlation belt. The data suggest a close link between the maximum paleotemperature and position within the Variscan orogen. High temperature exposure, deep burial and significant erosion probably occurred in the inner part of the Variscan thrust and fold belt which is presently situated in the NW part of the Drahany Upland.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014