Podrobnosti záznamu

Název
    Impact of spruce forest and grass vegetation cover on soil micromorphology and hydraulic properties of organic matter horizon
Autor
    Kodeš, V.
    Kodešová, R.
    Nikodem, A.
    Pavlů, L.
    Žigová, Anna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Biologia
Svazek/č.
    Roč. 62, č. 5
Strany
    s. 565-568
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Vliv smrkového porostu a travní vegetace na půdní mikromofologii a hydraulické vlastnosti humózního horizontu
    Rozsah: 4 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    grass vegetation
    organic material decomposition
    organic matter horizon
    pore-sizes
    soil hydraulic properties
    soil micromorphology
    spruce forest
Klíčové slovo
    Cover
    Forest
    Grass
    Horizon
    Hydraulic
    Impact
    Matter
    Micromorphology
    Organic
    Properties
    Soil
    Spruce
    Vegetation
Abstrakt (česky)
   Dva humózní horizonty vyvinuté v smrkovém a travním porostu byly vybrány pro studium vlivu různého vegetačního krytu na mikromorfologii, pórový systém a hydraulické vlastnosti půd. Mikromorfologická studie ukázala, že rozložený organický materiál v humózním horizontu s travní vegetací byl víc kompaktní než humózní horizont v smrkovém porostu. Půdní pórový systém v smrkovém porostu má dva typy pórů s různým průměrem a vzájemným propojením mezi sebou. Půdní pórový systém v travním porostu má póry s větším průměrem a izolované póry s menším průměrem. Retenční schopnost humózního horizontu s travní vegetací je vyšší než u humózního horizontu v smrkovém porostu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012