Podrobnosti záznamu

Název
    Impact of the mining activity on landscape of the Dubňany town and its surroundings (Southern Moravia)
Autor
    Kirchner, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Landscapes - Nature and Man
Strany
    s. 81-88
Poznámky
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Vliv hornických aktivit na krajinu Dubňan a okolí (Jižní Morava)
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    environmental aspects
    man-made landforms
    mining
    Southern Moravia
Klíčové slovo
    Activity
    Dubňany
    Impact
    Landscape
    Mining
    Moravia
    Southern
    Surroundings
    Town
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá aspekty vlivu hornických aktivit na krajinu Dubňan a okolí. Z hlediska abiotické časti krajiny klademe důraz na charakterizování reliéfu a horninového prostředí, povrchové a podzemní vody, klima, půdu. Na příkladě malého města Dubňany je charakterizován reliéf a horninové prostředí, zejména pak jeho specifikum - vliv hlubinné těžby lignitu a její útlum na pahorkatinný reliéf zemědělské krajiny jižní Moravy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012