Podrobnosti záznamu

Název
    The influence of blast-furnace slag hydration products on microcracking of
Autor
    Boháč, Martin
    Gregerová, Miroslava
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Materials Characterization
Svazek/č.
    Roč. 60, č. 7
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    concrete
    granulated blast furnace slag
    hydration process
    microcracks
Klíčové slovo
    Blast-furnace
    Hydration
    Influence
    Microcracking
    Products
    Slag
Abstrakt (anglicky)
   New hydration products of ground granulated blast-furnace slag are formed during the hydration process of Portland slag cement concrete. Spatial distribution of microcracks in concrete is related also to newly formed slag hydrates. The chemical composition of hydration products is variable and unstable. The Si/Ca ratios rise in hydration products near the unhydrated slag core significantly. There is also a certain increase of Mg and Al content in the central parts of hydration rims. The scope of the paper is to find a relation between slag hydration products and the process of microcracking. The amount of microcracks was reduced in concretes with a lower content of vitreous fraction where the slag basicity was high. Neoformation of hydration products is accompanied by volume changes, which can lead to concrete microcracking.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012