Podrobnosti záznamu

Název
    Influence of Quaternary tectonics on the development in the western part of the Košická kotlina Basin, Eastern Slovakia
Další názvy
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny