Podrobnosti záznamu

Název
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmspheric deposition
Autor
    Burian, Miloš
    Dobešová, Irena
    Mihaljevič, M.
    Skřivan, Petr
    Špičková, Jitka
    Vach, Marek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Chemie der Erde-Geochemistry
Svazek/č.
    Roč. 68, č. 1
Strany
    s. 105-115
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/04/0060, GA ČR
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR
    Překlad názvu: Vliv vápencového lomu Čertovy schody (Česká republika) na chemismus srážek a atmosférickou depozici
    Rozsah: 11 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    atmospheric deposition
    limestone-quarry
    local emission sources
    major ions
    precipitation chemistry
    seasonal variability
    throughfall
    trace metals
Klíčové slovo
    Atmspheric
    Chemistry
    Czech
    Čertovy
    Deposition
    Influence
    Limestone-quarry
    Precipitation
    Republic
    Schody
Abstrakt (česky)
   Vzorky atmosférických srážek odebíraných v měsíčních intervalech na šesti lokalitách v Českém krasu v okolí velkolomu Čertovy schody v letech 1996-2003 byly analyzovány na obsah 9 hlavních kationtů a aniontů a 11 stopových prvků. Depoziční toky monitorovaných látek vykazují časové a prostorové variace. Nejvýraznějším znakem je silný vliv místních emisních zdrojů potvrzený sledováním sezónní variability, časových trendů a korelační analýzou.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012