Podrobnosti záznamu

Název
    Inovační potenciál v regionech ČR - komparace krajů
Autor
    Jánošík, D.
    Klapka, Pavel
    Kunc, J.
Konference
    X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (20.06.2007-22.06.2007 : Pavlov, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálncíh vědách.
Strany
    S. 69-75
Poznámky
    Překlad názvu: Innovation potential in the regions of the Czech Republic - comparation of regions
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Innovative Potential
    Regions of the Czech Republic
Klíčové slovo
    ČR
    Inovační
    Komparace
    Krajů
    Potenciál
    Regionech
Abstrakt (česky)
   Článek hodnotí inovační potenciál krajů České republiky podle šesti zvolených ukazatelů. Zabývá se jednak mírou korelační asociace mezi jednotlivými ukazateli, jednak typologií krajů založenou na inovačním potenciálu. Hlavním cílem článku je hodnocení relevance zvolené metodiky, možnost navázat na tuto v dalších pracích či její využití např. pro podrobnější hierarchické členění území České republiky.
Abstrakt (anglicky)
   The article assesses the innovation potential of the regions of the Czech Republic according to six selected indexes. It is concerned with the rate of correlation association between the indexes, with typology of regions based on the innovation potential. The main objective of the article is to assess relevance of chosen method, possibilities of pick up the threats of next works or its application e.g. for more detailed hierarchical division of the Czech Republic.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012